ý kiến của phụ huynh sau khi cho con học robot
rx online

Sau khi cho con tôi học ở đây, Bé nhà tôi cảm thấy vui lắm. Ngày xưa nó chỉ chú tâm vào các trò chơi điện tử. Từ ngày cho nó học robot nó bỏ hẳn trò chơi điện tử.

ý kiến của phụ huynh sau khi cho con học robot
ý kiến của phụ huynh sau khi cho con học robot