ý kiến của phụ huynh sau khi cho con học robot
rx online

Tôi thấy con tôi rất thích về kĩ thuật vì thế tôi tìm được một người bạn giới thiệu về trung tâm vườn sáng tạo. Tôi tìm hiểu trên trang chủ của Vườn Sáng Tạo. Sau khi tôi xem xét nhiều trung tâm khác. Tôi quyết định cho con tôi học tại đây và tôi cảm thấy đúng đắn sau khi cho con tôi học nơi đây.

ý kiến của phụ huynh sau khi cho con học robot
ý kiến của phụ huynh sau khi cho con học robot