Nông nghiệp hiện nay, dù trực tiếp hay gián tiếp cung cấp lương thực, thực phẩm cho 7,5 tỉ người ăn trên thế giới, đã không ngừng buộc phải suy giảm do tác động tiêu cực đến môi trường. Tàn phá rừng, suy giảm chất lượng nước ngot hay đất một phần bắt nguồn từ sản xuất nông nghiệp lạc hậu. Nhưng cũng đồng thời, theo các chuyên gia thế giới, với lượng dân số tăng lên nhanh chóng theo mỗi năm, thế giới lại đòi hỏi lớn hơn về sản lượng ở ngành nông nghiệp – đòi hỏi nông nghiệp phải tăng năng suất đến 70%  trước năm 2050 (theo Business Insider).

Đứng trước hai vấn đề nan giải, các kĩ sư và nông dân hiện nay đã hợp tác, đề xuất một chiến lược mới cho ngành nông nghiệp: xây dựng một nông nghiệp thông minh, hiện đại.

Trước nhu cầu xã hội ngày một cao về sản lượng nông nghiệp; đồng thời về yêu cầu giảm thiểu tác động của nông nghiệp đến môi trường xung quanh đã không ngừng đòi hỏi nhu cầu về ngành nông nghiệp thông minh. Chính vì thế, ở những nước phát triển và cả những nước đang phát triển, nhu cầu về nông nghiệp thông minh lại càng cao. Giờ đây, chúng ta lại được chứng kiến sư biến chuyển đột phá trong nông nghiệp nhờ vào cuộc cách mạng công nghiệp và kĩ thuật 4.0.

Nông nghiệp thông minh là sự áp dụng những công nghệ, kỹ thuật hiện đại, nhằm thực hiện các hoạt động nông nghiệp hiệu quả hơn, cho ra sản lượng nông sản lớn hơn, đồng thời giảm thiểu tác động xấu của nông nghiệp đến môi trường. Nói cách khác, nông nghiệp thông minh giúp kết nối người nông dân với ngành nông nghiệp của mình hơn, giúp nông dân hiểu điều kiện sản xuất và môi trường xung quanh với thông tin chính xác và tự động hoàn toàn.

Nông nghiệp thông minh tạo điều kiện cho nông nghiệp tự động phát triển, tập hợp dữ liệu từ môi trường và phân tích dữ liệu; người nông dân, dựa vào những dữ liệu đó, dễ dàng quyết định khi nào cây cần tưới, đất đã đủ phì nhiêu, đủ ẩm chưa,…  từ đó đưa ra quyết định phù hợp, năng suất cây trồng được tăng. Dữ liệu có thể thu thập qua cảm biến, camera, vi xử lý, GPS hay công nghệ IoT (Internet of things). Thông qua internet mà dữ liệu có  thể được truyền đến người nông dân hay bộ phận xử lý nhằm đưa ra giải pháp phù hợp.

Dân số tăng cộng với nhu cầu gia tăng về lương thực đã thúc đẩy việc sử dụng thiết bị thông minh và hiện đại cho nông nghiệp. Chính vì thế, khi người nông dân đưa dịch vụ đám mây (cloud-based services), IoT (Internet of things), GPS,… vào nông nghiệp, họ cũng đồng thời mang đến sự chuyển biến tích cực trong thị trường.

Bài viết tuy chỉ sơ lược những hiểu biết cơ bản về nông nghiệp thông minh, nhưng không vì thế mà ta bỏ lỡ mất tiềm năng và lợi ích to lớn mà nó mang lại. Hi vọng trong tương lai gần thôi, Việt Nam có thể áp dụng và khai thác tiềm năng mà nông nghiệp thông minh mang lại.

Bài viết liên quan