Học lập trình qua game Angry Bird

Giới Thiệu

    Chương trình “Lập trình và robot WeDo 2.0” dành cho các học sinh từ 6 đến 9 tuổi. Chương trình gồm có 03 module mang tính kế thừa nhau. Trong mỗi module các em đều được học lập trình và các cơ cấu robot. Các khái niệm lập trình được học qua các trò chơi giúp các em phát triển tư duy logic. Các em học lắp ráp các cơ cấu khác nhau của robot như cơ cấu bước, quét, nâng… Ngoài ra các em còn học lập trình cho robot với động cơ, cảm biến. 

Các em lắp ráp robot thành những sản phẩm ấn tượng tại Vườn Sáng Tạo

Nội dung chương trình có cấu trúc xoắn ốc. Các khái niệm và kỹ năng có độ phức tạp cao hơn sau mỗi lần được học lại. Chương trình chia làm ba module, mỗi module có 12 buổi. Ba module mang tính kế thừa nhau.

Kỹ Năng các em đạt được

 

Qua ba module, các em sẽ phát triển được các kỹ năng mềm sau:

Sáng tạo
Khả năng làm việc nhóm
Kiên trì
Tư duy logic và phân tích vấn đề

Phần mềm và thiết bị sử dụng trong lớp học:

 • Máy tính
 • Ngôn ngữ lập trình Scratch của MIT
 • Bộ Lego Wedo 2.0 

Đối tượng tham gia:

 • Các học sinh từ 6 - 9 tuổi 

Thời gian học:

 •  03 module, mỗi module có 12 buổi, mỗi buổi 2h.

Nội dung chính của khóa học

MODULE 1

     Các em sẽ làm quen với khái niệm giải thuật, chương trình máy tính, sự tuần tự trong chương trình. Các em sử dụng công cụ Scratch điều khiển chuyển động của các nhân vật trong một hệ trục tọa độ, vẽ các hình vẽ và tạo một câu chuyện đơn giản. Đối với môn robot, các em sẽ được học và lắp ráp và lập trình robot với các cơ cấu như bánh răng, bánh xe, bước. Module này không yêu cầu kiến thức đầu vào.

Lập trình Scratch:

 • Làm quen với giải thuật
 • Làm quen với Scratch
 • Chuyển động
 • Làm họa sĩ
 • Lập trình với âm thanh
 • Tạo câu chuyện có tương tác
 • Làm một game nhỏ

Rô-bốt:

 • Các cơ cấu truyền động bằng bánh xe, bánh răng, bước
 • Viết chương trình có sẵn điều khiển động cơ

 

MODULE 2

     Các em bước đầu lập trình các game đơn giản. Các khái niệm lập trình như vòng lặp, lệnh điều kiện được giảng dạy. Đối với môn rô-bốt, các em sẽ học về nguyên lý hoạt động của cảm biến và lập trình cho rô-bốt hoạt động với các cảm biến hồng ngoại và góc xoay. Các em phải hoàn tất module 1 hoặc có kiến thức tương đương để học module này.

Lập trình Scratch:

 • Ôn tập kiến thức đã học
 • Vòng lặp
 • Lệnh điều kiện
 • Làm game ứng dụng lệnh điều kiện
 • Kể chuyện có tính tương tác

Rô-bốt:

 • Học và lắp ráp các cơ cấu robot gắp, nâng, đẩy, quay, quét.
 • Lập trình điều khiển rô-bốt sử dụng các loại cảm biến hồng ngoại và góc xoay.

 

MODULE 3

     Trong khóa học này, học sinh được học lập trình các game phức tạp hơn. Các dự án có yêu cầu về thiết kế, sáng tạo. Yêu cầu các em phải hoàn tất module 2 hoặc có kiến thức tương đương.

Lập trình Scratch:

 • Ôn tập lại lệnh điều kiện và vòng lặp.
 • Vẽ các hình phức tạp.
 • Lập trình game nảy bóng
 • Sáng tạo và thuật lại câu chuyện có trên 3 nhân vật.

Rô-bốt:

 • Các dự án lập trình cho robot với các chủ đề trong robotacon.