rx online

Lớp Lập trình và Lắp ráp Robot Mindstorm EV3

     Các khóa học cho học sinh kết hợp giữa các hoạt động học mà chơi trên lớp, các bài luyện tập trên máy tính và robot. Các khái niệm trong lập trình được giải thích một cách trực quan, sinh động từ các tình huống trong cuộc sống hàng ngày mà các em có thể quan sát được. Các bài luyện tập minh họa các khái niệm trong lập trình, đồng thời còn giúp các em phát triển tư duy logic. Lắp ráp, lập trình và vận hành robot được học trên bộ Mindstorm EV3 của LEGO. Các em sẽ học cách lập trình, lắp ráp robot để điều khiển cho robot hoạt động theo ý mình. Ngoài ra, các khái niệm khoa học như nguyên tắc truyền động, nguyên tắc hoạt động của các loại cảm biến, tư duy về giải thuật,… còn được lồng vào trong các bài học.

Các em lắp ráp robot thành những sản phẩm ấn tượng tại Vườn Sáng Tạo

Nội dung chương trình có cấu trúc xoắn ốc. Các khái niệm và kỹ năng có độ phức tạp cao hơn sau mỗi lần được học lại. Chương trình chia làm ba module, mỗi module có 12 buổi. Ba module mang tính kế thừa nhau.

Khi đối diện với một đề bài phần lập trình cũng như lập trình rô-bốt, các em sẽ tập phân tích, thiết kế và đưa ra hướng giải quyết phù hợp. Sau đó thì các em mới bắt tay vào lập trình. Lập trình xong thì gỡ lỗi và cải tiến chương trình. Quy trình này sẽ giúp các em lyện kỹ năng giải tuyết vấn đề. Cuối mỗi module đều có bài kiểm tra.

Kỹ Năng các em đạt được

 

Qua ba module, các em sẽ phát triển được các kỹ năng mềm sau:

Sáng tạo
Khả năng làm việc nhóm
Kiên trì
Tư duy logic và phân tích vấn đề

Phần mềm và thiết bị sử dụng trong lớp học:

 • Máy tính
 • Ngôn ngữ lập trình Scratch của MIT
 • Bộ Lego Mindstorm EV3

Đối tượng tham gia:

 • Các học sinh từ 10 đến 15 tuổi

Thời lường học:

 •  03 module, mỗi module có 12 buổi, mỗi buổi 2h30 phút.

Thời gian và địa điểm:

 •  Giờ học: Sáng T7 9:00AM – 11:30AM
 • Địa điểm: 35 Nguyễn Thông, Q.3, HCM

Nội dung chính của khóa học

MODULE 1

     Các em sẽ làm quen với hệ thống máy tính hay robot, chương trình máy tính. Các em làm quen với công cụ Scratch, hệ trục tọa độ, điều khiển chuyển động của các nhân vật, vẽ hình vẽ và tạo một câu chuyện đơn giản. Về mặt giải thuật, module này giới thiệu về sự tuần tự trong chương trình, vòng lặp đơn, lệnh điều kiện, gỡ lỗi. Đối với môn rô-bôt, các em sẽ được học về các cơ cấu vật lý như bánh răng, bánh xích, nâng, bước,… và lắp ráp robot có sử dụng các cơ cấu này. Module này không yêu cầu kiến thức đầu vào.

Lập trình Scratch:

 •    – Làm quen với giải thuật
 •    – Làm quen với Scratch
 •    – Chuyển động
 •    – Làm họa sĩ
 •    – Vòng lặp đơn
 •    – Lập trình với âm thanh
 •    – Làm quen với lệnh điều kiện
 •    – Làm một game nhỏ

Robot:

 •    – Các cơ cấu truyền động bằng bánh xe, bánh răng, trục vít
 •    – Lắp ráp robot di chuyển bằng bánh xe, bánh xích, bước
 •    – Nạp chương trình có sẵn điều khiển robot, viết chương trình điều khiển robot đơn giản

 

MODULE 2

     Các em bước đầu lập trình các game đơn giản. Các khái niệm lập trình như vòng lặp lồng nhau, lệnh điều kiện, biến số, lập trình sự kiện,… được giảng dạy. Đối với môn rô-bốt, các em sẽ học về nguyên lý hoạt động và lập trình cho rô-bốt hoạt động với các loại cảm biến khác nhau. Các em phải hoàn tất module 1 hoặc có kiến thức tương đương để học module này.

Lập trình Scratch:

 •    – Ôn tập kiến thức đã học
 •    – Vòng lặp lồng nhau
 •    – Playing music
 •    – Biến số trong chương trình
 •    – Phép toán Logic
 •    – Làm game mô phỏng chim bay
 •    – Cảm biến
 •    – Truyền thông điệp giữa các nhân vật

Robot:

 •    – Lập trình điều khiển robot sử dụng các loại cảm biến siêu âm, màu, chạm, góc xoay.
 •    – Robot Sumo

 

MODULE 3

     Trong khóa học này, học sinh được học lập trình các game phức tạp hơn. Các khái niệm lý thuyết như vòng lặp lồng nhau, biến số, hàm số, sử dụng biến số trong hàm, kỹ thuật clone nhân vật,… được giảng dạy. Đối với môn robot, các em sẽ lập trình các bài phức tạp hơn cho rô-bốt có sử dụng nhiều cảm biến một lúc. Yêu cầu các em phải hoàn tất module 2 hoặc có kiến thức tương đương.

Lập trình Scratch:

 •    – Ôn tập lại về cảm biến
 •    – Biến số trong chương trình
 •    – Thử thách
 •    – Lập trình game điều khiển bóng
 •    – Làm quen với hàm
 •    – Sử dụng hàm có truyền tham số
 •    – Lập trình game với kỹ thuật Clone
 •    – Lập trình game Flappy bird

Robot:

 •    – Các dự án lập trình cho robot nâng cao như robot dò line, robot đi trong mê cung, robot men tường,…