Khái niệm Internet vạn vật (hay IoT– Internet of Things) có thể hiểu nôm na là vạn vật được kết nối vào mạng lưới Internet. Cái laptop, điện thoại mà bạn sử dụng là ví dụ điển hình của IoT.           IoT giúp cho một thiết bị vô tri trở nên “thông minh”: Ta thường gọi một vật thông minh khi nó có thể tiếp nhận và truyền tải thông tin. Vì vậy thế giới mới xuất hiện từ “smartphone” (điện thoại thông minh) khi nó có thể kết nối Internet – tức có thể tiếp nhận và truyền tải thông tin. Và chả cần thiết vật phải gắn vào kho thông tin khổng lồ hay vật phải là cái máy phức tạp, chỉ cần kết nối vật với một máy chủ hay kho thông tinlàta có thể công nhận vật đó là “thông minh” rồi.

Có ba loại vật:

  • Vật nhận/ gửi thông tin,
  • Vật nhận thông tin và hành động, và
  • Vật thực hiện cả hai.

Cả ba loại vật không hoạt động riêng lẽ; ngược lại, chúng bổ trợ nhau. Thử lấy ví dụ cho từng loại: cảm biến là ví dụ điển hình cho vật nhận và gửi thông tin. Cũng như tai, mắt, mũi, miệng,… giúp ta nghe hiểu; cảm biến cũng là một cách để cảm nhận thế giới. Ứng dụng cho vật nhận thông tin và hành động cũng không ít: máy in, ti vi, xe hơi,… đều là thiết bị có khả năng tiếp nhận thông tin và thực hiện yêu cầu, dù là thông tin cực kỳ đơn giản như mở/ khóa xe hay phức tạp như gửi mô hình 3D cho máy in 3D.

Nhưng sức mạnh của IoT chính là ở việc kết hợp hiệu quả hai khả năng đó: vừa nhận và gửi thông tin, đồng thời thực hiện hành động với thông tin đó: nông trại thông minh hay xe tự động đều là sản phẩm của IoT. Thực tế chứng minh các sản phẩm IoT có năng suất lao động hơn bội lần và chi phí giảm đáng kể so với các sản phẩm truyền thống.

Tiềm năng của Internet vạn vật là vô biên và lợi ích nó mang lại hầu như không có giới hạn. Điều duy nhất nó đòi hỏi ở con người trong lĩnh vực này là con mắt rộng mở và trí tưởng tượng phong phú.

Bài viết liên quan